top of page
  • Isaac Elbaz

הבטחת כספי רוכשי דירות מקבלן - ללכת על הצד הבטוח

אתם עומדים לרכוש את דירת החלומות שלכם, על הנייר, והיא תהיה מוכנה בעוד שנתיים. אתם אפילו משלמים סכום נאה לקבלן כשאתם חותמים על חוזה המכר.

אבל מה קורה במידה והקבלן פושט רגל או מחליט לברוח עם הכסף שלכם ?לפיכך, ברכישת דירת מגורים חדשה, על הקבלן לספק לרוכשי הדירות ערבויות לכספים שישולמו ע"ח הדירה. נהוג לחשוב כי על הקבלן לתת ערבות בנקאית וזו בלבד, מסתבר שלא כך הדבר, החוק במדינת ישראל מאפשר לקבלן לספק ערבויות נוספות לכספי רוכשי הדירות במס' דרכים שונות כמו:


1. ביטוח - באפשרות חברת הבניה לרכוש פוליסת ביטוח להבטחת כספי הקונה כך שבמידה ואין באפשרות חברת הבניה להשלים את הפרויקט כספי הקונים יוחזר על יד חברת הביטוח לקונים.

2. שיעבוד - על חברת הבניה לשעבד את הדירה, או חלק יחסי מהקרקע שעליה היא נבנית, במשכנתא ראשונה לטובת הקונה.

3. רישום הערת אזהרה - על חברת הבניה לרשום הערת אזהרה לטובת הקונה. ובלבד שלא קיימת הערת אזהרה קודמת.

4. העברת בעלות יחסית ע"ש הקונה - אופציה זו מבטאת מצב דברים שבו הבעלות החלקית משקפת את החלק היחסי מהמחיר הכולל שהקונה שילם– אופציה הנהוגה ביהודה ושומרון.


מה שהביא את המחוקק הישראלי לתקן את חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) ולהסדיר את נשוא הערבויות הוא כזכור פרשת חפציבה.


בשיאה חברת חפציבה הייתה אחראית לכ - 10% מכלל מהבניה למגורים במדינת ישראל. מודל החברה היה לבנות דירות קטנות ובכמויות גדולות. בשנת 2007 נקלעה החברה לקשיים כלכליים ועם קריסת החברה החלו להתפרסם פרסומים כי החברה על סף קריסה וחובותיה נאמדים בכ - 1.5 מילארד ש"ח. בעקבות משבר החברה, חלק מרוכשי הדירות נקלעו לקשיים חמורים שכן שילמו לחברה כספים רבים בלא לקבל ערבויות מתאימות.


על אף התיקון שביצע המחוקק בשנת 2008 בנושא עדיין קיימים סיכונים שיש לקחת בחשבון. לאור מגוון הדרכים להבטיח את כספך יש לבחון באופן מקצועי ועל ידי עורך דין שמתמחה בתחום באם הבטוחות המסופקות לרוכש עולות בקנה אחד עם לשון החוק ובאם הבטוחה הניתנת מגלמת את הסיכון אותו הקונה מוכן לקחת.


בניגוד לנהוג לחשוב, רכישת דירה מקבלן היא עסקה מורכבת, אין להקל ראש בחשיבות בחירת איש המקצוע שילווה אתכם משפטית לאורך המסע לקניית הדירה. עורך דין מקצועי יבחן בין היתר את הבטוחות הניתנות לך וישקף לך באופן בהיר ונכון את ההשלכות האפשריות של כל אחת מהחלופות.

Comments


מאמרים מומלצים נוספים:
bottom of page