top of page
  • יצחק אלבז

המדד ברכישת דירה מקבלן

קניתם דירה מקבלן, והתמקחתם על המחיר ועל לוח התשלומים מול היזם. עם זאת, עם מסירת המפתחות ובדיקת יתרת החשבון לתשלום, והבחנתם בתשלום עודף של אלפי שקלים ביחס למחיר הרשום בחוזה המכר ?


אם עניתם בחיוב, ואתם בטוחים שהדבר אינו נובע מטעות או מפיגור בתשלום מצידכם, אתם כנראה שילמתם על חשבון עליית המדד, עליו דובר רבות בחדשות בחודשים האחרונים.


ברוב המוחלט של המקרים בהם נרכשת דירה מקבלן "על הנייר", יש לקחת בחשבון כי המחיר הרשום בחוזה צמוד למדד מסויים. המדדים הנפוצים הם מדד תשומות הבנייה למגורים, המשקף את השינוי (לרוב כלפי מעלה) של מחירי חומרי בניין, וכן מדד המחירים לצרכן. המדד מפורסם אחת לחודש בצורת עקבית על ידי הלשכת המרכזית לסטטיסטיקה.


שאלת המדד בהסכמי מכר יד ראשונה הפכה ליותר רלוונטית מתמיד, במיוחד בתקופות עליית מחירים ואינפלציה, שכן, מדד תשומות הבנייה זינק ב-1% ב-15/04/2022 (לעלייה מצטברת של 6.6%) (!).

ראו להמחשה את עליית המדד בשנה החולפת (לעומת זאת, שנת 2018 רשמה עליית של 2% בלבד).


ניתן למזער את ההוצאה הזו במספר דרכים, אך זכרו כי כל מקרה חייב להיבחן לגופו לאחר בדיקה מעמיקה של בטוחות הקבלן, של מצב הפרויקט והתקדמותו וכדומה. למשל, עו"ד מנוסה בתחום הנדל"ן ידרוש עוד בשלב משא ומתן לקראת החתימה אפשרות להקדים תשלומים על חשבון התמורה.


הערה : יש להזכיר לנוטלי משכנתא כי הבנק למשכנתאות אינו מממן את הפרשי ההצמדה למדד, ועל כן יש לשלמו מההון העצמי שלכם.

Комментарии


מאמרים מומלצים נוספים:
bottom of page