top of page
  • יצחק אלבז

ייפוי כוח מתמשך - החלטה לעתיד טוב יותר

זה נתון : העולם הולך ומזדקן ואיתו עלינו להתמודד ולמצוא פתרונות חדשניים לבעיות שנהיות תכופות יותר בעשורים האחרונים.


על מנת להקל על אנשים הסובלים ממחלת אלצהיימר או מסוג אחר של דמנציה קלינית (ובאופן כללי יותר, האנשים שחייבים להיות תחת אפוטרופסות חוקית כדי לדאוג לעניינם), כמו כן להקל גם על קרוביהם, המתמודדים לעיתים עם החלטות קשות הנוגעות לרווחת יקיר לבם, או אפילו במקרה של חילוקי דעות בין בני המשפחה בעת קבלת החלטה רפואית או כלכלית קריטית, יצר המחוקק אפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך.


ההורים שלך מזדקנים ואתה רוצה להגן עליהם? האם אתה רוצה להבטיח חיים הגונים ובכבוד כדי להגן על עצמך מפני הצפוי והבלתי צפוי ? שורות אלו מיועדות לך.


בניגוד לשיטת אפוטרופסות מסורתית שבה האפוטרופוס החוקי ממונה על פי החלטת בית המשפט, המייפה שהוא עדיין כשיר משפטית להחליט בענייניו הפרטיים, יכול להחליט על זהות האפוטרופוס/ים העתידי/ים שלו והיקף הסמכויות שיינתו לו. המייפה יכול גם ליתן הנחיות עיקריות וכללים אשר ינחו את החלטת המיופה כוח שימונה בעתיד על פי החלטתו.


שימו לב כי הליך מינוי אפוטרופוס בבית המשפט הוא הליך מסורבל יותר, ארוך יותר, פחות גמיש וגם (מה לעשות) יקר יותר באופן מהותי מאשר עריכת ייפוי כוח מתמשך על ידי עורך דין מוסמך.


בהחלט ייתכן שאדם מסוים יחליט מספר שנים מראש על הקווים המנחים ועל הכללים שיופעלו ביום שבו לא יוכל עוד להחליט בעצמו על היבטי חייו השונים, שכן ייפוי הכוח ייכנס לתוקף משפטי רק לאחר שהמייפה אשר ערך את יפוי הכוח יוכר כלא כשיר משפטית.


לשם כך, על עורך הדין להיות מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך על ידי משרד המשפטים על מנת שיפעל לרישום יפויי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי.


עורך דין מנוסה בתחום זה יידע להתאים את ייפוי הכוח המתמשך לצרכיך המיוחדים או לאלו של יקיריך על מנת להבטיח אורח חיים הגון בהתאם לערכיך.


עורכי הדין שלנו מוסמכים על ידי משרד המשפטים והם מנוסים בניסוח ייפויי כוח מתמשך. עוה"ד יצחק אלבז ועוה"ד אוהד אלקיים יפעלו מתוך מקצועיות ומתוך רגישות על מנת להשיג לך את ייפוי הכוח האופטימלי, המותאם לרצונותיך.שימו לב: הליך זה אינו יכול להחליף צוואה. צרו איתנו קשר לפרטים נוספים.

Comments


מאמרים מומלצים נוספים:
bottom of page