top of page
תמונה דף הסכמי מכר רכישה.jpg
הסכמי מכר ורכישה

משרדנו מייצג את לקוחותיו בהסכמי מכר ורכישה פרטיים ועסקיים כאחד. עסקאות רכישה יכולות גם להיות מכוח הסכמי יד ראשונה מקבלן או מיד שנייה בין אנשים פרטיים.

הטיפול המקיף לו זכאים לקוחותינו כולל לא רק ייצוג משפטי בהסכם המכר עצמו, אלא גם קנייני, תכנוני (בדיקת מסמכי בית משותף, בדיקת היתרי בנייה בתוקף), מיסויית (בדיקת חבות בהיטל השבחה, זכאות לפטורים במס רכישה, זכאות לפטור לינארי מוטב ועוד) והוא מספק מידע מלא אודות העסקה כדי שתוכלו להכניס בעסקה על הצד הבטוח ביותר.

אנחנו עורכים עבור לקוחות המשרד את סל הבדיקות המקיף ביותר על מנת שיוכלו לרכוש את בית החלומות שלהם ולהיכנס בעסקה על הצד הבטוח ביותר.

bottom of page