top of page
Image by Scott Graham
יפויי כוח מתמשך

דבר ידוע הוא כי אין האדם יודע אחריתו, לפיכך, בשנים האחרונות התווספו כלים משפטיים נוספים על מנת לאפשר לאדם לתכנן את עתידו למקרה בו ח"ו לא יהיה באפשרותו לנהל את ענייניו באופן עצמאי.

הלכך, קיימת אפשרות לערוך יפויי מתמשך, במסגרתו תוכלו לקבוע מי, על מה ואיך תנהלו את החיים שלכם לאחר שלא תוכלו לדאוג לעצמכם, דבר המסיר נטל כבד מבני המשפחה.

יפויי כוח מתמשך מקנה לכם שליטה מלאה על כל הבטי החיים שלכם, החל מבחירת הטיפולים הרפואיים שאתם מסכימים לעבור, דרך בחירת אופן ניהול הכספים שלכם מול הבנקים בישראל, וכלה בהחלטות ניהול הבית שלכם. רמת השליטה שלכם לפרטי פרטים היא בידיים שלכם!

משרדנו מקיים פגישות למיפוי הצרכים של הלקוחות ועורך מסמך שיופקד אצל האפוטרופוס הכללי וייכנס לתוקף לאחר קביעת הרופא ויאפשר לכם להמשיך לחיות את החיים שבחרתם לכם בצורה האופטימאלית.

bottom of page