top of page
Image by Gabrielle Henderson
חדלות פרעון

לחוק חדלות פירעון שנחקק בשנת 2018 קיימים 3 מטרות עיקריות: שיקום כלכלי לחייב, שילוב מחדש של החייב והחזר חובות הוגן המאפשר חיים בכבוד.

משרדנו מעניק ייצוג משפטי בהליכי חדלות פירעון ליחידים ולחברות אשר הגיעו למצב בו אינם יכולים עוד להחזיר את החובות המצטברים וגדלים עם הזמן. משרדנו ידאג לייצג אותך בכל המסלול הארוך וילווה אותך לאורך כל הדרך יד ביד החל מעיכוב ההליכים וכלה במחיקת החובות וקבלת הפטר שישחרר אותך מהעול הכבד המונח על כתפיך ויאפשר לך לפתוח דף חדש בחיים, לך ולמשפחתך.

bottom of page