top of page
תמונה התחגדשות עירונית.jpg
התחדשות עירונית – תמ"א 38 – פינוי ובינוי

בשל המחסור ההולך וגובר בקרקעות פנויות לבנייה באזורי ביקוש, יזמים רבים פונים לדיירי בבניינים שאינם עומדים בתקן הישראל לעמידה בפני רעידות אדמה בהצעה למכירת זכויות הבנייה שהמדינה מעניקה לעידוד חיזוק המבנים, ובתמורה הדיירים יקבלו (לרוב) תוספת בנייה לדירה הקיימת, מחסן, חנייה, מרפסת ועוד.

קיימת אפשרות להריסת הבניין ובנייתו מחדש כאשר היזם נושא בכל העלויות הכרוכות בפינוי הדיירים, תשלום דמי שכירות לתקופת הפינוי וכו'.

משרדנו מייצג דיירי פרויקטים אשר התקשרו עם יזמים לביצוע פרויקטים של התחדשות עירונית (למשל : פרויקט תמ"א 38/2 להריסה ובנייה מחדש ברח' החיד"א 10 בירושלים).

bottom of page