top of page
Image by Floriane Vita
הוצאה לפועל – ייצוג זוכים וחייבים

ייצוג חייבים:

בשל הניסיון הרב שצברנו ולאחר שנים רבות של ייצוג גופים מהגדולים שבמשק הישראלי, יש למשרדנו את הכלים המעשיים לייצג אותך מול מוסדות אלו. כחלק מהשירותים המשפטיים הניתנים על ידינו, אנו נדע להתאים עבורך, בהתאם לנסיבות המיוחדות בהן אתה מצוי, את הכלי המשפטי הנכון ביותר.

בחוק קיימים מגוון כלים להתמודדות עם חובות בריי פתרון באופן מידי, כגון: איחוד תיקים, חדלות פירעון, הסדרי חובות, התנגדויות וכד'.

משרדנו שם לו כדגל לקחת בחשבון כמרכיב מהותי אף את שיקומך הכלכלי. לפיכך יש צורך במשרד השם לנגד עיניו (בכל מסלול שתבחר) את עתידך ועתיד משפחתך.

ייצוג זוכים:

השיק חזר? חייבים לך כסף ודוחים אותך פעם אחר פעם? אתה כבר לא יכול לשמוע תירוצים?

משרדנו ייצג את הבנקים הגדולים בישראל בהליכים מורכבים לגביית חובות, בדגש על חובות אבודים, בסך מיליוני שקלים. נדאג לגבות את הכסף המגיע לך על פי הדרכים המותרות לפי חוק.

bottom of page